پیام انجمن مستقل وکـــلای مدافع افغانستان به مناسبت هشتم مارچ روزجهانی زن

انجمن مستقل وکـــلای مدافع افغانستان هشتم مارچ روز جهانی زن را به نمایندگی تمام وکلای مدافع کشور به زنان مظلوم و رنج کشیده افغانستان تبریک می گوید. زن در ادوار گذشته تاریخ تا کنون، جز در نظامهای الهی و آسمانی از حقوق بشری خود محروم بوده و مصیبت‌ها و جفاهای بسیاری را تحمل میکند. در حالیکه زن به تعبیر قرآنکریم یکی از دو جزء لاینفک جامعه بشری به‌حساب می‌آید: (هن لباس لکم و انتم لباس لهن) ترجمه: زن و مرد پوشش یکدیگر اند. این‌جاست که دیده می‌شود، هرگاه یکی از اجزای جامعه بشری دچار نقصان و آسیب شود، چقدر برای بنیاد آن خطرناک و مخرب خواهد بود. انجمن به عنوان یکی از نهادهای حقوقی فعال و مسئول در سطح کشور، همواره تلاش کرده تا با ارائه راهکارها، برنامه های آموزشی، سیمینارها، کنفرانس‌ها و تربیه وکلای مدافع زن مفید واقع شود. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امید می‌برد که پس از این با تحکیم حاکمیت قانون در سراسر کشور شاهد روزی باشد، که حقوق هیچ زنی نقض نه شود و زنان افغانستان به تمام حقوق انسانی و اسلامی شان در پرتو ارشادات اسلامی و قوانین نافده کشور دست پیدا کنند.