معرفی

معرفی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان:
۲۲انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان (انجمن) بر اساس قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی (۹۳۴)، ایجاد گردید. قبل از ایجاد انجمن به عنوان نهاد تنظیم کننده امور وکالت در کشور، این امر توسط وزارت عدلیه به پیش برده می شد. در افغانستان وکالت دفاع سابقه ۵۲ ساله دارد چنانچه در سال ۱۳۳۶ وزارت عدلیه وقت، تعلیمات نامۀ وکالت دعوی را تسوید که در تاریخ ۲۱ ثور نشر گردید. به تعقیب آن در سال ۱۳۴۳ قانون امور تنظیم مدافعین به میان آمد و بعد از آن همین قانون با تبدیل کلمه دولت به امارت و تزئید و تنقیص بعضی جملات به عین نام (قانون تنظیم امور وکلای مدافع) نشر شد. بعداً در سال ۱۳۸۶ ذریعه فرمان ۱۱۱مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان قانون وکلای مدافع در پنج فصل و ۴۴ ماده توشیح گردید و وزارت محترم عدلیه مؤظف شد تا در خلال سه ماه بعد از انفاذ قانون تدابیر لازم را به منظور ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع اتخاذ نماید. برای نخستین بار، مجمع عمومی انجمن به تاریخ ۶ اسد ۱۳۸۷ توسط وکلای مدافع سرتاسر کشور در هوتل انترکانتیننتل دایر و در دو روز اول اساسنامه انجمن تصویب، در دو روز دوم اعضای شورای رهبری هیئت اجرائیه و هیئت نظارت به شکل آزاد، سری و مستفیم انتخاب گردیدند و انجمن منحیث یک نهاد مستقل، غیر سیاسی و غیر حکومتی شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در حدود ۴۰۰۰ عضور دارد که حدود ۲۵% آنها را طبقه اناث تشکیل می دهد. دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در شهر کابل موقعیت داشته و دارای نمایندگی های ساحوی در ولایات ذیل می باشد: ولایت بلخ، ولایت هرات، ولایت کندز، ولایت ننگرهار، ولایت کندهار، ولایت هلمند و ولایت بامیان. همچنان انجمن در بیشتر از ولایات به منظور هماهنگی بیشتر، نماینده های را از میان وکلا برگزیده است که در نقشه ذیل میتوان آنها را مشاهده کرد:

نقشه فعالیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان