پیام رئیس عمومی انجمن در مورد ویب سایت انجمن

مسرت دارم بر اینکه یکبار دیگر به یاری همکاران توانستیم ویب سایت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با چهره تازه، بخش های جدید، صفحات بیشتر و محتویات تازه فعال سازیم و در اطلاع دهی پیرامون فعالیت های انجمن برای وکلای مدافع سهم خود را به خوبی اداء نماییم.

هر چند در گذشته ویب سایت وجود داشت اما نسبت فرسوده شدن نرم افزار آن، پاسخگوی همه نیازمندی های شهروندان و وکلای مدافع کشور نبود و نمیتوانست تمام فعالیت های انجمن را آنگونه که نیاز بود باز تاب دهد.

بناً تصمیم بر آن شد تا این صفحه پس از بررسی های متعدد توسط متخصصین این بخش و بادرنظرداشت نظریات و پیشنهادات ما مبنی بر غنامندی این صفحه، این صفحه از نو ساخته شود که اینک در خدمت شما عزیزان قرار دارد.

صفحه انترنتی انجمن مستقل وکلای مدافع فعالیت های انجمن در مرکز و ولایات کشور را پوشش نشراتی داده تمام فیصله ها، نشست ها، دست آورد های خویش را از این مجرا برای هموطنان ما به دست نشر خواهد سپرد تا باشد که آنها از جریان فعالیت های انجمن آگاهی حاصل نمایند.

ما تلاش خواهیم نمود تا این صفحه را بهتر و بیشتر از پیش غنامند سازیم تا که جوابگوی پرسش های هموطنان ما در زمینه بازتاب فعالیت های انجمن باشد.

روح الله قاریزاده

رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان