کمیته حل مشکلات وکلای مدافع تدویر جلسه داد

به تاریخ ۱۷ عقرب سال روان، کمیته حل مشکلات وکلای مدافع در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع تحت ریاست عبدالقوی افضلی، سرپرست ریاست عمومی انجمن تشکیل جلسه داد.
در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، موضوعات و مشکلات پیرامون شغل وکالت دفاع و وکلای مدافع به بررسی گرفته شد. در این جلسه شماری از اعضای جدید کمیته نیز معرفی و در چارچوب تشکیلات داخل کمیته هماهنگ گردید.
کمیته حل مشکلات وکلای مدافع، دارای ۴ کمیته فرعی است که کمیته اول مشکلات وکلای مدافع در نهاد های کشفی، کمیته دوم مشکلات وکلای مدافع در نهاد تحقیق، کمیته سوم، مشکلات وکلای مدافع در محاکم و کمیته چهارم مشکلات وکلای مدافع را در حالات اظطراری مورد بحث قرار داده و به حل آن ها اقدام می نمایند.
در این جلسه کمیته دیگری تحت عنوان کمیته تامین روابط با امارت اسلامی ایجاد و با این حال تعداد کمیته های فرعی کمیته حل مشکلات به پنج کمیته رسید.