اطلاعیه درمورد برگزاری امتحان نوبتی وکالت دفاع درزون های کشور (هرات، بلخ ، کندهار،کندز،ننگرهار)

۱۷ میزان ۱۳۹۹ :

به اطلاع عموم متقاضیان عضویت در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که واجد شرایط ماده ۶ قانون وکلای مدافع افغانستان باشند رسانیده میشود که امتحان نوبتی وکالت دفاع در زون های شمال، شمالشرق، جنوب وغرب کشور (هرات، بلخ، قندهار، کندز و ننگرهار) درماه حوت سال جاری برگزار میگردد.

متقاضیان از ولایات شامل زون میتوانند ازتاریخ اول دلو سال جاری همرا با اسناد لازمه به نمایندگی های انجمن در زون های مربوط مراجعه وثبت نام نمایند.

روز وتاریخ دقیق امتحان بعدآ اعلام میگردد.

نوت : حین مراجعه جهت ثبت نام درامتحان نوبتی وکالت دفاع اسناد ذیل را باخود داشته باشید.

  • درخواست کتبی عنوانی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان .
  • داشتن اصل سند فراغت درجه لیسانس حقوق و شرعیات ویابالاترازآن از داخل و خارج کشوربعد از تائید وزارت تحصیلات عالی. ( همرا باکاپی رنگه)
  • اصل وکاپی تذکره تابعیت
  • دوقطعه فوتو

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان