parlimant

لیست اخبار

عنوان خبر تشریح خبر تاریخ نشر
نماینده انجمن در کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و ق کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران که متشکل از معینان، رئیسان و نمایندگان باصلاحیت ادارات مختلف عدلی، قضایی، امنیتی و نهاد های ارائه کننده خدمات حقوقی و روان درمانی است به تاریخ 24 ثور 1396 تحت ریاست محترم نورحبیب جلال در تالار وزارت عدلیه تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به نمایندگی از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان محب الرحمن رحمانی اشتراک نموده بود افزود: "کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران عالیترین نهاد پالیسی ساز در این عرصه بوده و گزارشات و آمار و ارقام دقیق جرایم فوق الذکر از مجرای همین کمیسیون اعتبار دارد". به همین اساس گزارش سالانه نهاد های ذیدخل که از جانب سکریت کمیسون توحید گردیده بود نیز به جلسه پیشکش شد تا بعد از درج نظریات و اصلاحات به مقام ریاست جمهوری ارائه گردد که از جانب اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان طی سال گذشته 29 قضیه قاچاق، 240 قضیه اختطاف، هفت مقاله علمی و دو پیام راجع به مبارزه با پدیده منفور قاچاق و اختظاف از طریق نشرات این اداره به نشر رسیده است. قابل ذکر است که از بدو تاسیس این کمیسیون تا حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یکی از اعضای دایماً فعال به ارائه خدمات پرداخته است که اخیراً طی مکتوبی از کارکردهای نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از جانب مقام وزارت عدلیه (رئیس کمیسیون عالی) تقدیر صورت گرفته است. 2017-06-07
سمینار 4 روزه پیرامون اصول محاکمات جزایی در تالار انجمن این سمینار که به تاریخ 1/ جوزای / 1396 آغاز و به مدت 4 روز ادامه داشت وحدوداً 40 تن از وکلای مدافع این ولایت اشتراک داشتند. ابتدای برنامه با تلاوتی چند از کلام الله مجید اغاز و سپس احمدشاه " عرب زاده " مسئول انجمن مستقل وکلای مدافع کندز ضمن عرض خوش امدید به وکلای مدافع در این سمینار در مورد اینکه یک جامعه زمانی مترقی و پیشرفت مینماید که در آن نظم وامن عمومی وجود داشته باشد که بدون موجودیت نظم وامن عامه هیچگاه جامعه مترقی و پیشرفت کرده نمیتواند و افراد جامعه بطرف سعادت و کامیابی زندگی رسیده نمی توانند .صحبت نمود. در ادامه اقای " عرب زاده " افزود که یکی از دو بخش قواعد حقوق جزاء در مورد قواعد شکلی حقوق جزاء میباشد که روش و راهکارهای رسیدگی به جرائم و جزاها راتحت بحث و بررسی خود قرار میدهد صحبت جامع نمودند. و هدف از برگزاری همچو سمینارها را به خاطر ارتقای سطح دانش حقوقی و مسلکی وکلای مدافع خصوصا آنعده از وکلای مدافع که جدیدا به عضویت این انجمن پیوسته اند یادآوری نمودند واز توجه دفتر مرکزی انجمن نسبت به برگزاری همچو برنامه ها تشکری نمودند. سپس محمد نبی " عدالتیار" آموزگار حقوقی سمینار 4 روزه اصول محاکمات جزایی را به صورت کارعملی و کار گروپی و رضایمتندی وکلای مدافع به اتمام رسانید. در اخیر وکلای مدافع از توجه مسئولین دفترمرکزی و مسئول انجمن وکلای مدافع کندز به خاطر برگزاری همچو سمینارها که باعث افزایش معلومات مسلکی و حقوقی شان میشود تشکری نمودند و خواستار برگزاری همچو سمینارها بخاطر ارتقای دانش حقوقی شان شدند. سمینار 4 روزه برای وکلای مدافع کندز با دادن تصدیق نامه ها به پایان رسید. 2017-06-07
آزمون وکالت دفاع از متقاضیان شغل وکالت دفاع در کابل اخ به تاریخ اول جوزا 1396 در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امتحان ورودی وکالت دفاع از 291 تن متقاضی اناث و ذکور اخذ گردید. در آغاز برگزاری این آزمون محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هیئت مؤظف کمیته تعلیمات انجمن و اشتراک کنندگان را خیر مقدم گفته و خواهان موفقیت اشتراک کنندگان در این آزمون گردید. رئیس عمومی انجمن، قبل از برگزاری امتحان ورودی وکالت دفاع خطاب به اشتراک کننده ها گفت: " همه میدانید که یکی از مکلفیت های وکلای مدافع سپری نمودن امتحان وکالت دفاع است که با سپری نمودن امتحان، کار وکالت دفاع آغاز میگردد که با انجام فعالیت های عملی و تجارب کسب شده، بیشتر خواهید آموخت." آقای قاریزاده از راه اندازی کورس ستاژ وکالت دفاع نیز خبر داد. او گفت:" کسانی که این امتحان را موفقانه سپری می نمایند میتوانند پس از اخذ جواز کورس ستاژ را نیز سپری نمایند اما؛ کسانیکه در این امتحان موفق نمیشوند نیز میتوانند که با سپری نمودن کورس ستاژ وکالت دفاع و سپری نمودن امتحان، مستحق گرفتن جواز می شوند." همچنان آقای قاریزاده در مورد چگونگی اخذ امتحان و قواعد آن به اشتراک کننده ها معلومات ارائه نموده گفت:" همۀ شما به چگونگی امتحان آشنایی لازم دارید اما روی همرفته ما بخاطر رهنمایی بهتر شما ورقه چگونگی امتحان را با پارچه افزوده ایم تا با مطالعه آن مشکلات شما در این زمینه حل شده باشد." آقای قاریزاده گفت:" در صورت بروز مشکل و پرسشی از جانب شما، کمیته تعلیمات انجمن حضور دارند تا شما را یاری و پرسش شما را در مورد امتحان پاسخ دهند." محب الرحمن رحمانی یکی از اعضای کمیته تعلیمات انجمن در صحبت با بخش نشرات انجمن در مورد نقش کمیته تعلیمات انجمن در این امتحان گفت:" رقم بلند اشتراک کننده ها در امتحان اخذ جواز وکالت نشان میدهد که جوانان علاقمندی بیشتر به این شغل دارند. او گفت در جریان امتحان اعضای کمیته تعلیمات انجمن اشتراک نموده و تلاش می نمایند امتحان در یک فضای خوب برگزار گردد و در صورت نیاز به مشکلات اشتراک کننده های این امتحان رسیدگی نمایند." آقای رحمانی گفت:" نمره دهی به اساس میکانیزم های در نظر گرفته شده توسط کمیته تعلیمات که به پرسش های چهار جوابه با اساس کلید سوالات و به پرسش های تشریحی نیز به اساس کلید تشریحی نمره دهی صورت میگیرد. او گفت کمیته مؤظف تعلیمات پس از دریافت پارچه ها که به صورت (کتنگ) شماره گزارش شده است اقدام به نمره دهی پارچه ها نموده و تلاش می ورزدند با دقت زیاد به آن رسیدگی نمایند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، همه ساله، چهار بار امتحان ورودی وکالت دفاع را در مرکز و ولایات کشور راه اندازی و از علاقمندان متقاضی اخذ جواز وکالت امتحان اخذ و پس بررسی نتایج اشتراک کننده ها و طی مراحل اسناد آنها، به آنها جواز وکالت دفاع را توزیع می نماید. این اداره تلاش می نماید تا با شفافیت کامل از متقاضیان امتحان اخذ و در توزیع به موقع جواز برایشان عمل نماید. 2017-06-07
آزمون وکالت دفاع از متقاضیان شغل وکالت دفاع در کابل اخذ به تاریخ اول جوزا 1396 در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امتحان ورودی وکالت دفاع از 291 تن متقاضی اناث و ذکور اخذ گردید. در آغاز برگزاری این آزمون محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هیئت مؤظف کمیته تعلیمات انجمن و اشتراک کنندگان را خیر مقدم گفته و خواهان موفقیت اشتراک کنندگان در این آزمون گردید. رئیس عمومی انجمن، قبل از برگزاری امتحان ورودی وکالت دفاع خطاب به اشتراک کننده ها گفت: " همه میدانید که یکی از مکلفیت های وکلای مدافع سپری نمودن امتحان وکالت دفاع است که با سپری نمودن امتحان، کار وکالت دفاع آغاز میگردد که با انجام فعالیت های عملی و تجارب کسب شده، بیشتر خواهید آموخت." آقای قاریزاده از راه اندازی کورس ستاژ وکالت دفاع نیز خبر داد. او گفت:" کسانی که این امتحان را موفقانه سپری می نمایند میتوانند پس از اخذ جواز کورس ستاژ را نیز سپری نمایند اما؛ کسانیکه در این امتحان موفق نمیشوند نیز میتوانند که با سپری نمودن کورس ستاژ وکالت دفاع و سپری نمودن امتحان، مستحق گرفتن جواز می شوند." همچنان آقای قاریزاده در مورد چگونگی اخذ امتحان و قواعد آن به اشتراک کننده ها معلومات ارائه نموده گفت:" همۀ شما به چگونگی امتحان آشنایی لازم دارید اما روی همرفته ما بخاطر رهنمایی بهتر شما ورقه چگونگی امتحان را با پارچه افزوده ایم تا با مطالعه آن مشکلات شما در این زمینه حل شده باشد." آقای قاریزاده گفت:" در صورت بروز مشکل و پرسشی از جانب شما، کمیته تعلیمات انجمن حضور دارند تا شما را یاری و پرسش شما را در مورد امتحان پاسخ دهند." محب الرحمن رحمانی یکی از اعضای کمیته تعلیمات انجمن در صحبت با بخش نشرات انجمن در مورد نقش کمیته تعلیمات انجمن در این امتحان گفت:" رقم بلند اشتراک کننده ها در امتحان اخذ جواز وکالت نشان میدهد که جوانان علاقمندی بیشتر به این شغل دارند. او گفت در جریان امتحان اعضای کمیته تعلیمات انجمن اشتراک نموده و تلاش می نمایند امتحان در یک فضای خوب برگزار گردد و در صورت نیاز به مشکلات اشتراک کننده های این امتحان رسیدگی نمایند." آقای رحمانی گفت:" نمره دهی به اساس میکانیزم های در نظر گرفته شده توسط کمیته تعلیمات که به پرسش های چهار جوابه با اساس کلید سوالات و به پرسش های تشریحی نیز به اساس کلید تشریحی نمره دهی صورت میگیرد. او گفت کمیته مؤظف تعلیمات پس از دریافت پارچه ها که به صورت (کتنگ) شماره گزارش شده است اقدام به نمره دهی پارچه ها نموده و تلاش می ورزدند با دقت زیاد به آن رسیدگی نمایند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، همه ساله، چهار بار امتحان ورودی وکالت دفاع را در مرکز و ولایات کشور راه اندازی و از علاقمندان متقاضی اخذ جواز وکالت امتحان اخذ و پس بررسی نتایج اشتراک کننده ها و طی مراحل اسناد آنها، به آنها جواز وکالت دفاع را توزیع می نماید. این اداره تلاش می نماید تا با شفافیت کامل از متقاضیان امتحان اخذ و در توزیع به موقع جواز برایشان عمل نماید. 2017-06-10
parlimant