جلسه تعارفی دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در هرات با ارگانهای عدلی و قضائی دایر شد

تاریخ: ۱۳/۰۸/۱۴۰۰

محفل تعارفی دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در زون غرب/هرات با ارگانهای عدلی و قضائی این ولایت دایر گردید. در در این محفل محترم مولوی نوراحمد اسلام جار والی ولایت هرات، محترم عبدالله اکبری مدیر ترافیک هرات، مولوی غلام نبی سیف الاسلام ولسوال ولسوالی گذره، محترم مولوی قاسم فهیم نماینده ریاست عدلیه، محترم مولوی شراف الدین نماینده محکمه استیناف، محترم مولوی عبدالحی صابر رئیس محکمه ولسوالی انجیل، محترم جلیل احمد آخند زاده رئیس سازمان رفاه اجتماعی شهر هرات، نمایمده محترم ریاست امنیت ملی، نماینده محترم قوماندانی امنیه هرات، منسوبین حوزه های امنیتی، مسئولین دفتر ساحوی انجمن در هرات و تعداد کثیری از وکلای مدافع اشتراک داشتند. در ابتدا محفل با تلاوت آیاتی از قرآنکریم افتتاح گردید.
محترم محمود اسلامیار سرپرست دفتر ساحوی انجمن وکلای مدافع در هرات تمامی مشکلات و چالش های انجمن و وکلای مدافع را بیان نموده و از والی هرات و نهاد های ذیدخل خواهان همکاری متقابل گردید.
محترم مولوی نوراحمد اسلام جار، والی هرات حمایت خویش را از وکلای مدافع اعلان نموده و بیان داشت که بخاطر رفع چالش های وکلای مدافع در آینده جلسه هماهنگی ارگانهای عدلی و قضائی را دایر می نماییم که سرپرست دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع نیز در آن شرکت داشته باشد تا از آن طریق در رفع چالش های وکلای مدافع اقدام صورت گیرد. موصوف اضافه نمود که عجالتاً مسئولین حارنوالی را به مقام ولایت خواسته و به آنها هدایت میدهم تا با وکلای مدافع در مطالعه دوسیه های موکلین شان همکار بوده و اوراق دوسیه ها را به دسترس وکلای مدافع قرار بدهند.
والی هرات در قسمت اینکه بدون وکلای مدافع به سایر افراد از طرف نهادهای عدلی و قضائی وکالت خط داده نشود، بیان داشت که لازم است تا انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بصورت اساسی دادخواهی نماید واین موضوع را همراه با وزارت محترم عدلیه حل نماید. زمانیکه از طرف وزارت عدلیه مکتوب متحد المال به این ارتباط صادر و به ولایات فرستاده شود این چالش بصورت ریشه ای حل میگردد و آن وقت دست نهاد های عدل و قضائی باز خواهد شد تا تنها به وکلای مدافع وکالت خط بدهند.
محترم مولوی قاسم فهیم نماینده ریاست محترم عدلیه به سخنرانی نموده و حمایت همه جانبه ریاست عدلیه را با انجمن و وکلای مدافع اعلان نموده وبیان داشت که این ریاست در وسع و توان خویش در رفع مشکلات و چالش های این قشر همکاری می نماید. وی علاوه نمود که موجودیت وکلای مدافع در تسریع روند دوسیه ها به شکل اصولی و قانونی آن مؤثر بوده و این وکلای مدافع اند که همکاران خوب برای ما بودند، هستند و خواهند بود.
محفل با دعائیه محترم مولوی شراف الدین رئیس دیوان امنیت عامه استیناف هرات به پایان رسید.