انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برنامه آموزش آموزگاران را برگزار کرد

به تاریخ ۹ و ۱۰ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی برنامه آموزش آموزگاران در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برگزار شد. در این برنامه آموزگارن از ولایت های کابل، تخار و ننگرهار بگونه حضوری و دو تن آموزگار از ولایت هرات بگونه آنلاین اشتراک نموده بودند.

برنامه متذکره به همکاری مالی دفتر محترم (TDH) برگزار و هدف آن بلند رفتن ظرفیت آموزگاران، شریک ساختن تجارب تدریسی آموزگاران و زمینه سازی ارائه خدمات با کیفیت به مستفید شونده های برنامه های بعد توسط آموزگاران عنوان شده است.

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به این باور است که برنامه های آموزشی آموزگاران در ارائه خدمات با کیفیت نقش اساسی را داشته و تداوم این برنامه ها باعث رشد استعداد های مستفید شونده های برنامه های آموزشی می باشد.

استاد بلال احمد خطیر، آموزگار ستاژ و یکی از مستفید شونده های این برنامه از نحوه برگزاری برنامه استقبال کرد و شریک سازی تجارب تدریسی را در چنین برنامه ها مهم و ارزنده تلقی نمود.

برنامه آموزشی متذکره با توزیع تصدیق نامه ها به پایان رسید.