نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع در جلسه کمیسیون منع شکنجه اشتراک کرد

کمیسیون منع شکنجه از جملع کمیسیون های عالی دولتی است که در راستای منع شکنجه مظنونین، متهمین و محکومین بر اساس قانون منع شکنجه افغانستان، فعالیت دارد.

این کمیسیون فعالیت های خویش را در راستای اهداف قانون ذکر شده انجام داده و بر روند تعقیب عدلی به منظور جلوگیری از شکنجه، نظارت دایمی دارند.

سکرتریت این کمیسیون را رئیس کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده داشته و اعضای کمیسیون متشکل از نمایندگان نهاد های عدلی و قضایی می باشند.

در جلسه ای که به تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۹ در مقر کمیسیون مستقل حقوق بشر، پیرامون فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۹ دایر شد، محترم محب الرحمن رحمانی عضو شورای رهبری انجمن اشتراک داشت.

در این جلسه مرسیتال لوی حارنوالی، محترم دکتور غلام حیدر علامه گزارش فعالیت های لوی حارنوالی را به جلسه پیشکش نمود. به همین ترتیب گزارشات وزارت داخله را محترم محمد داوود جلالی رئیس عمومی تحقیقات جنایی، گزارشات وزارت دفاع ملی را دگرمن نظیف و گزارشات امنیت ملی را معاون ریاست حقوق بشر آن ریاست پیشکش کرد.

کمیسیون محترم نظرات بر تطبیق قانون اساسی قبلاَ گزارشی را در مورد ادعای شکنجه در ولایت ننگرهار به مقامات صالحه دولت تقدیم نموده بود که بر اساس آن هیئت از ریاست حقوق بشر امنیت ملی اعزام آن ولایت شده و موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به جلسه ارائه نمودند.

به همین ترتیب نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع، محترم محب الرحمن رحمانی اعمال شکنجه را در مواردی متصور و قابل اجراء دانست که تضمین های حقوق بشری به افراد به خصوص به مظنونین و متهمین از جانب شماری از ادارات رعایت نمی گردد. موصوف عدم دسترسی مظنونین و متهمین به وکلای مدافع و قیود مبنی بر ملاقات وکیل و مؤکل را در روزهای مشخص، از جمله مواردی دانست که احتمال بروز شکنجه را بیشتر می سازد. نماینده انجمن اظهار داشت که در صورت دسترسی مؤکلین به وکلای مدافع، شکنجه های پیدا و پنهان از بین می رود و دسترسی به وکیل مدافع تضمین محاکمه عادلانه است.

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.