جلسه هماهنگی میان لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ، اداره تنظیم امور زندان ها، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و سایر إدارات همکار به تاریخ ١٨ / ٩ / ١٣٩٩ در تالار شورای عالی لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید

هدف از این جلسات، تامین و تضمین حقوق بشری محجوزین، مظنونین و محکومین در محلات سلب آزادی که دوسیه های نسبی شان طی مراحل قانونی قرار داشته، جلوگیری از بی سرنوشتی اشخاص تحت توقیف و نظارت، رسیدگی به جرایمی که در  داخل زندان ها اتفاق  می افتد و هماهنگی هر چی بیشتر بین ادارات  همکار و اداره تنظیم  امور زندان ها؛ به منظور رعایت اصول و موازین حقوق بشری و تطبیق قوانین نافذه کشور و رسیدگی به مشکلات و ارائه  راه حل ها و اتخاذ تصمیم لازم میباشد.
قابل تذکر است که، تسهیل بازگشت محجوزین و محبوسین، پس از تحمیل جزای حبس به زندگی شرافتمندانه، یکی از اهداف مهم اداره تنظیم امور زندان ها و نهاد لوی سارنوالی ج.ا.ا بوده است که در این جلسه روی این موضوع تاکید صورت گرفت.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث نهاد تامین کننده یکی از ارکان محاکمه عادلانه در کشور در قبال موضوعات مطروحه در این اجلاس دارای دیدگاه حقوق بشر محور بوده و تامین حقوق بشری افراد را در جریان تعقیب عدلی از مؤلفه های اساسی تامین عدالت می داند.
در این جلسه به نمایندگی از انجمن محترمه خاطره ریان عضو کمیته تعلیمات انجمن حضور داشت و موقف انجمن مستقل وکلای مدافع را بیان نموده است.
۲ Attachments