رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با وزیر عدلیه جمهوری ج . ا .ا دیدار کرد.

شنبه ۸ قوس ۱۳۹۹

محترم روح الله قاری زاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با محترم قضاوتپوه فضل احمد معنوی وزیر عدلیه ج. ا.ا دردفتر کاری شان ملاقات نمود . در این دیدار ضمن تبریکی موقف جدید وزیر عدلیه، هر دو جانب روی موضوعات مورد علاقه تبادل نظر نمودند. رئیس عمومی انجمن ضمن شرح فعالیت ها و نقش انجمن مستقل وکلای مدافع در راستای تطبیق قانون وتامین عدالت به تحکیم روابط و هماهنگی میان دو نهاد تاکید نمود.

محترم قضاوتپوه فضل احمد معنوی وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نقش واهمیت وکلای مدافع را درتامین حقوق طرفین دعوی وتدویر محاکمه عادلانه ارزنده تلقی نموده و به تداوم همکاری وهماهنگی رهبری وزارت با انجمن تاکید نمود.

در این جلسه محترمان؛ نجلا راجل معاون انجمن، اجمل معنوی، محب الرحمن رحمانی وجیهه صدیقی اعضای شورای رهبری، عبدالمجید بیژن عضو کمیته تعلیمات و اشکبوس هماهنگ کننده برنامه های آموزشی انجمن نیز حضور داشتند.

درختم جلسه محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن، مؤفقیت وزیر عدلیه را با بیشترین رای وکلای پارلمان، تحسین برانگیز دانسته و در تمام امور، انجمن مستقل وکلای مدافع را به عنوان همکار وزارت عدلیه عنوان کرد.