وکلای مدافع جوان برنامه آموزشی تحلیل کود جزا را فرا گرفتند

برنامه های آموزشی کود جزا که به ابتکار کمیته تعلیمات انجمن و تمویل جامعه باز افغانستان (OSA) در مرکز و دفاتر ساحوی انجمن دایر گردیده است، از جمله برنامه های کاربردی و مهم در عرصه تامین حاکمیت قانون است.

در محفل اختتامیه دومین دور فراغت وکلای مدافع از این برنامه ها در کابل، محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تدویر این برنامه ها را از برای ارتقای ظرفیت وکلای مدافع جوان مهم و ارزنده تلقی نموده و فراگیری قوانین و تحلیل آن را جزء مهم پیشبرد وکالت دفاع محسوب کرد.

رئیس عمومی انجمن یادآور شد که در انجمن بر علاوه کمیته تعلیمات که مؤظف به طرح و تدوین برنامه های آموزشی، تدوین نصاب ستاژ و برگزاری امتحانات است، سایر کمیته ها نیز ایجاد شده است و نیاز است تا از ظرفیت های وکلای مدافع جوان در پیشبرد اهداف این کمیته ها استفاده شود. رئیس عمومی انجمن افزود که راه های پیوستن به کمیته های انجمن باز بوده و عضویت فعال وکلای مدافع در کمیته ها موجب تقدیر ایشان خواهد شد.

قابل ذکر است که برنامه های تحلیل کود جزا در دفاتر ساحوی انجمن در بلخ، کندهار، هرات، کندز، ننگرهار و کابل دایر گردیده است که شاملین این برنامه ها وکلای مدافع اناث می باشند. این برنامه به مدت ۵ روز دایر و در ختم برنامه تصدیق نامه اشتراک به اشتراک کنندگان توزیع میشود.