دیدار اعضای شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع با محترم فرید احمد (غوری) مرستیال تحقیق لوی حارنوالی ج.ا.ا

چهارشنبه ۵ سنبله ۱۳۹۹
محترم‌احمدرفیع نادری و محترم بابرشاه کوهدامنی اعضای شورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با محترم فرید احمد غوری مرستیال تحقیق لوی سارنوالی دردفتر کارش ملاقات نمود.
درآغاز ملاقات اقای نادری انتصاب ایشان را در پست معاونیت اداره لوی سارنوالی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان توفیقات مزید در امر خدمت گذاری برای مردم استدعا نمود.
در ادامه اقای احمد رفیع نادری از کارکرد های صادقانه جناب فرید احمد غوری که قبلآ منحیث وکیل مدافع وعضو باافتخار در انجمن و بعدآ در زمان مأموریت شان بعنوان رئیس سارنوالی استیناف ولایات نیمروز و‌فاریاب در جهت تآمین عدالت و حاکمیت قانون و جلب اعتماد مردم به ارگانهای عدلی و قضایی کشور به نیکی یاد آوری نمود. اقای نادری وکیل مدافع وسارنوال را دوعنصر مهم محاکمه عادلانه عنوان نموده علاوه داشت که تامین هماهنگی، تحکیم روابط و همکاری این دونهاد باهمدیگر سبب تقویت سیستم عدلی وقضایی، تامین عدالت و‌ تحکیم حاکمیت قانون میگردد.
در این دیدار محترم بابرشاه کوهدامنی عضو شورای رهبری انجمن نیز به نوبه خود سمت جدید را برای محترم فرید احمد غوری تبریک و تهنیت گفته بیان داشت که تقرر جوانان بااستعداد و‌متخصص در پست های ادارات عدلی و قضایی سبب اعتماد مردم نسبت به دولت و نهاد های عدلی و‌قضایی گردیده زمینه تطبیق قانون را در جامعه فراهم میسازد اقای کوهدامنی از کارکرد های مثبت و موثر آقای غوری در ولایت فاریاب به نیکی یاد آوری نمود.
بعدآ محترم فرید غوری مرستیال تحقیق لوی سارنوالی صحبت نموده بیان داشت. بادرک اینکه وظیفه دولت مسئولیت است و هدف اساسی خدمت برای مردم بناء تلاش من وهمکارانم تطبیق بلانحراف قانون وتامین عدالت میباشد. اقای غوری اضافه نمود حضور وکیل مدافع در روند تعقیب عدلی از عناصر اساسی محاکمه عادلانه محسوب گردیده سارنوال و وکیل مدافع بگونه مشترک درتحقق عدالت و تطبیق قانون وتامین عدالت تلاش مینمایند. مرستیال لوی سارنوالی بیان داشت که قبلآ افتخار عضویت انجمن راداشته و مدت شغل مقدس وکالت را نیز انجام داده ام واکنون درچوکات اداره لوی سارنوالی افتخار خدمت برای مردم را دارم و متعهد به تطبیق قانون و تامین عدالت میباشم.
درختم این جلسه طرفین به هماهنگی ، همکاری و تشریک مساعی میان دونهاد تاکید نمودند .
بخش مطبوعات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان