اطلاعیه مدیریت ستاژ وکالت دفاع

اطلاعیه مدیریت ستاژ وکالت دفاع

 به تمام فارغین رشته‌ی حقوق و شرعیات که علاقه‌مند سپری نمودن ستاژ وکالت دفاع هستند، رسانیده می‌شود که جهت ثبت نام به مدیریت ستاژ وکالت دفاع در انجمن مستقل وکلای مدافع مراجعه نمایند.

فرایند ثبت نام الی ۲۰ سرطان ۱۳۹۹ ادامه دارد.

یادداشت: مراجعین محترم هنگام ثبت نام اسناد فراغت، تذکره‌ و دو قطعه عکس با خود داشته باشند.

مدیریت ستاژ وکالت دفاع