رهنمود تنظیم فعالیت های وکلای مدافع واتخاذ تدابیر وقایوی جهت جلوگیری از گسترش و مبتلا شدن به ویروس کرونا

 

طوریکه مطلع استید متاسفانه ویروس کرونا در کشور همگانی شده و شماری مبتلایان این بیماری به بیش از سیزده هزار تن رسیده و به این آمار با گذشت هر روز افزود میگردد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور جلوگیری از گسترس این ویروس وتامین مصئونیت شهروندان از مصاب شدن به این ویروس طرز العمل تنظیم رژیم کاری در ادارات خدمات ملکی را تصویب نموده و ادارات خدمات ملکی فعالیت های خود را مطابق این طرز العمل در دوشفت کاری روز های طاق و جفت بادرنظر داشت تدابیر صحی تنظیم مینمایند. ادارات عدلی و قضایی چون سارنوالی، محاکم انجمن با رعایت طرز العمل جدید تنظیم رژیم کاری با اتخاذ تدابیر وقایوی و سایر اهتمامات طبی و و ضع بعضی از محدودیت ها برای مراجعین و مؤکلین در کابل و ولایات کماکان فعالیت دارند.

متاسفانه در دوهفته اخیر گسترش این بیماری در افغانستان سیر صعودی داشته و باگذشت هر ساعت به آمار مبتلایان و قربانیان افزود میگردد. مطابق رهنمود ها و توصیه های سازمان جهانی صحت و وزارت صحت عامه یگانه راه جلوگیری از مبتلا شدن و گسترش این ویروس رعایت رهنمود ها و دساتیر بهداشتی و ماندن در خانه میباشد.

از آنجائیکه ارایه خدمات حقوقی درشرایط کنونی برای نیازمندان بخصوص در قضایای جزایی بخاطر تعیین سرنوشت موکلین ضروری پنداشته میشود و همچنانکه صحت و سلامتی وکلای مدافع و خانواده ها و جلوگیری از مبتلا شدن به این ویروس نیز ضروری پنداشته میشود.  انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان جهت تامین مصئونیت وکلای مدافع و جلوگیری از گسترش ویروس، تنظیم فعالیت های وکلای مدافع و همسویی با وزارت صحت عامه کشور در جلوگیری و گسترش این ویروس از وکلای مدافع تقاضا دارد تا حین فعالیت ها، به موارد ذیل توجه نموده وجدآ رعایت نمائید.

 

 • لطفاً تمام رهنمود های صحی وزارت صحت عامه را رعایت نمائید.
 • توصیه میگردد از ماسک و دستکش صحی بطور منظم استفاده نمائید.
 • موجودیت و استفاده از مایع ضد عفونی دست (سنیتایزر) در دفاتر وکلای مدافع حتمی است.
 • دفاتر کاری (دارالوکاله ها) خویش را در هر روز حد اقل یکبار ضد عفونی نمائید.
 • حتی الامکان از رفتن به مکان های که تجمع افراد است خود داری نمائید و توصیه میگردد فاصله اجتماعی حد اقل دو متر را در دفاتر کاری ( دارالوکاله ها) با مراجعین و سایر همکاران رعایت نمائید.
 • اطمینان حاصل نمائید که مراجعین و مؤکل تان هنگام مراجعه به دارالوکاله ها ماسک و دستکش استفاده نموده و در صورت عدم موجودیت جلوگیری از ورود ایشان به دفاتر کاری صورت گیرد.
 • لطفاً از تعارف خوراکه باب و هر نوع نوشیدنی اعم از جوس، انرژی، چای و غیره به مؤکلین و سایر مراجعین در دارالوکاله ها جلوگیری نمائید.
 • هنگام مراجعه به ادارات تمامی تدابیر صحی را رعایت نموده ماسک، دست کش و یا مایع ضد عفونی با خود داشته باشید .
 • از نزدیکی با افراد که علایم مریضی کرونا را دارند جداً خود داری کنید .
 • لطفاً از تجمع بیش از ۳ تن مراجعین در دارالوکاله ها در عین زمان جلو گیری کنید و بادرنظرداشت شرایط قرنطینه درصورتیکه در یک دفتر کاری تعداد زیادی از وکلای مدافع فعالیت دارند، لطفآ فاصله اجتماعی را رعایت نمائید درصورتیکه فضای دفتر کوچک باشد و رعایت فاصله اجتماعی ممکن نباشد باترتیب تقسیم اوقات ساعات حضور در دفتر را تنظیم نمائید .
 • حد اکثر تلاش نمائید تا از ملاقات با موکلین غیر ضروری در دفتر خود داری کنید درصورتیکه ملاقات با موکل و یا اقارب موکلین ضروری پنداشته شود با رعایت تدابیر وقایوی ملاقات را انجام دهید.
 • تلاش صورت گیرد تا گزارش از پیشرفت و اجراات در قضایای مربوطه، به مؤکلین که قبلاً با ایشان قرارداد وکالت صورت گرفته است از طریق تماس تیلفونی و یا هر نرم افزار مناسب مانند واتسپ، وایبر، آیمو، مسنجر فیس بوک، زوم و غیره ارائه گردد.
 • مشوره های حقوقی تا حد امکان برای مؤکلین بطور آنلان فراهم گردد و در مواقع عدم دسترسی به خدمات از راه دور، وکلای مدافع می توانند بادرنظرداشت موارد صحی در دفاتر خویش مشوره ارائه بدارند.
 • تلاش صورت گیرد وکلای مدافع بیشتر کارهای خویش را مانند نوشتن صورت دعوی، دفاعیه…… در اوقات مناسب در خانه های شان ترتیب نمایند.

این رهنمود در جلسه مؤرخ (۱۳/ جوزا/۱۳۹۹) هیئت اجرائیه بداخل چهارده ماده تصویب و الی ختم دوره کرونایی نافذ می باشد.

وکلای مدافع مکلف به رعایت این رهنمود بوده و پس از چاپ در دفاتر کاری خویش رهنمود هذا را نصب نمایند.

سلامتی و بهروزی شما، فامیل و همه شهروندان را از درگاه الله استدعا داریم.