جلسه فوق العاده هیئت اجرائیه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برگزار گردید.

جلسه فوق العاده هیئت اجرائیه انجمن تحت ریاست محترم روح الله قاریزاده بتاریخ ۳ جوزا ۱۳۹۹ تدویر یافت.
در این جلسه در مورد صحبت های والی کابل به ارتباط وکلای مدافع در کنفرانس مطبوعاتی مؤرخ ۱جوزا ۱۳۹۹ بحث صورت گرفته و هیئت با صلاحیتی توظیف گردید تا بعد از ختم ایام عید سعید فطر با والی ولایت کابل صحبت و موضوع را پیگیری نماید.
قابل ذکر است در خصوص صحبت های والی کابل قبلا رئیس عمومی انجمن با محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری صحبت نموده و مقام محترم اطمینان دادند که در مصؤبه نهائی کابینه این موضوع تصحیح شده و وکلای مدافع نیاز به تنظیم وقت ندارند.