اطلاعیه

به اطلاع عموم واجدین شرایط امتحان ورودی وکالت دفاع رسانیده می شود که ثبت نام الی تاریخ ۲۰ حوت جریان داشته و کارت شمولیت امتحان به تاریخ ۲۱ و ۲۲ حوت توزیع می گردد. بعد از تاریخ ۲۰ حوت ثبت نام صورت نمی گیرد. امتحان به تاریخ ۲۵ حوت اخذ می گردد.

لطفاَ موارد اطلاعیه را مدنظر داشته و به زمان معین آن مراجعه فرمائید.

امتحان ورودی وکالت در دفاتر ساحوی انجمن درولایات تابع شرایط این اطلاعیه نیست.

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان