تفاهم نامه میان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و مرکز حل منازعات تجارتی منعقد شد

۱۰ حوت ۱۳۹۸

در جلسه ای که به همین مناسبت دایر شد، رئیس عمومی انجمن روح الله قاریزاده، رئیس و اعضای کمیته روابط بین الملی انجمن و رئیس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان و شماری از اعضای آن مرکز حضور داشتند، تفاهم نامه همکاری امضاء شد.

در نخست رئیس عمومی انجمن به بیان فعالیت های انجمن مستقل وکلای مدافع پرداخت و نقش این نهاد را در تامین عدالت و احقاق حقوق افراد مؤثر دانست.

رئیس عمومی انجمن به دلیل زمان گیر بودن دعاوی تجارتی، حل و فصل قضایای تجارتی را از طریق حکمیت و میانجی گری مفید ارزنده تلقی کرد.

سپس محترم سید ذکریا هاشمی عضو کمیته روابط بین المللی انجمن اهداف تفاهم نامه را بر شمرده و مزایای همکاری بین این دو نهاد را توضیح داد.

زاهدالله عمرزی رئیس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان روی همکاری های دوجانبه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و مرکز حل منازعات تجارتی صحبت کرد.

در اخیر جلسه تفاهم نامه همکاری بین هر دو نهاد به امضاء رسید.