همایش به منظور تجلیل و گرامیداشت از هفته تصویب قانون اساسی افغانستان تحت عنوان “نقش وکالت دفاع در حمایت از ارزش های قانون اساسی” از سوی دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در زون غرب / هرات دایر گردید.

بتاریخ ۱۸ جدی ۱۳۹۸ همایش بزرگ بمنظور تجلیل و گرامیداشت از هفته تصویب قانون اساسی افغانستان تحت عنوان «نقش وکالت دفاع در حمایت از ارزش های قانون اساسی» از سوی دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در ولایت هرات در تالار غازی امان الله خان تدویر یافت. در این همایش محترمه مونسه «حسن زاده» معاون اجتماعی مقام ولایت هرات، محترم احمد رفیع «نادری» مسؤل دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در زون غرب، رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت هرات، رئیس محترم ریاست عدلیه ولایت هرات، رئیس محکمه قول اردو ظفر، رئسای محترم حارنوالی های ابتدائیه و استیناف ملکی، نظامی و امنیت داخلی و خارجی ولایت هرات، نماینده گان مردم در شورای ولایتی، ریاست امنیت ملی، ریاست امور زنان، قومندانی امنیه، ریاست محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون غرب مسئولین نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، رئیس و اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات، قضات، سارنوالان، اعضای نهاد های جامعه مدنی و جمع کثیری از وکلای مدافع اشتراک نموده بودند .

در بخش اول این همایش معاونیت مقام ولایت، مسئولین نهاد های عدلی و قضایی، اساتید و اعضای انجمن به بررسی نقش وکیل مدافع در حمایت از ارزش های این قانون و مبانی حق داشتن وکیل مدافع در قانون اساسی و سایر قوانین و مقایسه آن با قوانین کشور های همسایه پرداخته و ماده ۳۱ قانون اساسی افغانستان که به حق داشتن وکیل مدافع پرداخته است را در مقایسه با قوانین کشور های منطقه بی نظیر عنوان نمودند، محترم احمد رفیع نادری مسئول دفتر ساحوی انجمن در زون غرب در صحبت های افتتاحیه همایش در مورد اهمیت قانون اساسی و نقش انجمن در حمایت از ارزش های این وثیقه ملی صحبت نمود موصوف بیان داشت که ماده ۳۱ قانون اساسی حق داشتن وکیل مدافع را حمایت نموده و حضور وکیل مدافع را عنصر تکمیل کننده محاکمه عادلانه تلقی نموده است، بناء در شأن و منزلت وکالت دفاع وو کیل مدافع، همین بس که در قرآن کریم، خداوند ج چندین بار خود را وکیل خطاب نموده است. امید است  مسئولین محترم در بخش های عدلی و قضایی، نظامی، ملکی و اصحاب رسانه ها، بطور رسالت مندانه در تبین جایگاه واقعی و حمایت قانونی شان در خصوص موضوع، برای عموم اقشار جامعه از تلاش های ممکنه دریغ ننمایند. بعداً محترمه مونسه «حسن زاده» معاون مقام ولایت در مورد اهمیت قانون اساسی و جایگاه آن در نظام سیاسی بحث نموده و قانون اساسی را بعنوان معتبر ترین سند حقوقی و تقنینی هر کشور دانسته که بنیادی ترین ارزش ها و فضایل مورد نیاز جوامع را اعم از حقوق و وجایب اتباع، صلاحیت ها و مکلفیت های زمامداران را مشخص میسازد. همچنان پوهنیار جمشید نیکجو رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات به تحلیل و بررسی حقوق شهروندی در قانون اساسی افغانستان پرداخته فراهم سازی رفاه عامه را از مکلفیت های دولت و رعایت احکام قانون را از مکلفیت های شهروندان خواند. بعداً مطابق اجندا قضاوتمند شمس الرحمن «رئیس خیل» رئیس عمومی محاکم استیناف ولایت هرات در مورد اهمیت قانون و رعایت آن از جانب مسئولین نهاد های دولتی صحبت نمود، موصوف بیان داشت که وکیل مدافع یکی از اضلاع محاکمه عادلانه بوده که صلاحیت ها و حقوق ایشان در قوانین تسجیل یافته است حضور وکیل مدافع در روند محاکماتی باعث قانونیت و تامین عدالت میگردد. آقای رئیس خیل از حضور پررنگ وکلای مدافع در ولایت هرات و فعالیت های موثر ایشان ابراز رضایت مندی نموده فعالیت ها و همکاری های  دفتر ساحوی انجمن در ولایت هرات را با نهاد های عدلی و قضایی بخصوص محاکم ستود.

دربخش دیگراین همایش استاد محمد رفیق «شهیر» رئیس شورای متخصصات ولایت هرات و عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی در مورد نقش نهاد های مدنی در حمایت از ارزش های قانون اساسی صحبت نمود، موصوف قانون اساسی کشور را بهترین قانون اساسی منطقه عنوان نمود رعایت، پاسداری و احترام به ارزش های قانون اساسی را از مکلفیت های دولت مردان و شهروندان عنوان نمود. بعداً دوکتور علی اصغر «مدبر» استاد دانشگاه و عضو انجمن در مورد جایگاه دکتورین تناسب در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر با توجه بانظام حقوقی افغانستان صحبت نمود، اقای مدبر بیان داشت که مطابق اصول بین الملل حقوق بشر قضاوت باید مبتنی بردو اصل عدالت و انصاف باشد قانون اساسی در فصل دوم حقوق وجایب اتباع براین اصول تاکید نموده است.

در بخش دوم این همایش میز گرد (پنل) با اشتراک محترم استاد غلام محمد «رحمانی» رئیس عدلیه ولایت هرات، محترم استاد محمد رفیق «شهیر» عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲، دوکتور علی اصغر مدبر استاد دانشگاه ، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر و احمدرفیع نادری مسئول دفتر ساحوی انجمن در هرات دایر گردید این بخش توسط استاد عبدالقدیر «سروش» استاد دانشگاه و عضو انجمن گردانندگی شد اشتراک کننده گان پنل هر یک به نوبه خود در مورد سیر تاریخی قانون اساسی، پروسه تسوید و تصویب آن، وظایف و مکلفیت نهاد های عدلی و قضایی در قانون اساسی، جایگاه و نقش وکیل مدافع در قانون اساسی و دلایل عدم تطبیق صحبت نمودند.

درختم این همایش دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در زون غرب از مسئولین نهاد های عدلی و قضایی که در تطبیق قانون تلاش مستمر نموده بودند، ضمن تقدیر و تمجید تحایف اهدا نمود.

گفتنی از است که دفتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایت هرات مطابق فرمان مقام ریاست جمهوری و هدایت رهبری انجمن و جهت ارج گذاری به مقام والای قانون اساسی کشور همه ساله از هفته تصویب قانون اساسی بزرگداشت و تجلیل مینماید.