اطلاعیه

به اطلاع عموم واجدین شرایط اخذ جواز وکالت دفاع در مرکز و ولایت رسانیده می شود که قرار است امتحان ورودی وکالت دفاع در مرکز (کابل) به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۹۸ و امتحان ولایات (بلخ، کندز، هرات، ننگرهار و کندهار) به تاریخ ۵ حمل ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ قبل از ظهر اخذ گردد.

واجدین شرایط برای ثبت نام به دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان سر از تاریخ ۱۹ دلو ۱۳۹۸ مراجعه نمایند.

اسناد مورد ضرورت برای ثبت نام:

  1. دو قطعه عکس ۳*۴؛
  2. اصل و کاپی رنگه تذکره تابعیت؛
  3. اصل و کاپی رنگه سند فراغت از دانشکده های حقوق و شرعیات؛ و
  4. یک ورق درخواستی عنوانی ریاست عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع.

 

اداره انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان

آدرس دفاتر:

دفتر مرکزی – کابل: انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان واقع شهر نو، گذشته از مسجد حنظله، کوچه شفاخانه بلاسم، خانه نمبر ۷۷۷ -کابل افغانستان

بلخ: شهر مزار شریف ناحیه پنجم، گذر عزیزآباد، غرب چهاراهی محکمه استیناف، دفتر ساحوی انجمن در  بلخ

کندهار: نشانی دفتر- ناحیه ششم، چوک دند، مقابل ملی پطرول پمپ، خانه نمبر ۷

ننگرهار: شهر جلال آباد، ناحیه اول، چوک مستوفیت، کوچه سوم، مقابل لیسه عالی اصلاح

هرات: ناحیه اول شاروالی – سمت شمال حصه دوم جاده محبس

کندز: شهر کندز، ناحیه دوم، گذر فیروز کوهی، مقابل مسجد جامع فیروز کوهی، خانه نمبر ۱۶۷