اطلاعیه

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در نظر دارد، گزارش مؤثق آمار شکنجه را بعد از تثبیت موارد شکنجه به شرکای کاری این نهاد، ارائه بدارد.

بناً خواهشمندیم وکلای مدافع که قضایای شکنجه را مستند سازی نموده باشند و یا قضایای شکنجه را وکالت نموده باشند، با ذکر معلومات چون همکاری نهاد های ذیربط، نحوه بررسی قضایای شکنجه، مجازات عاملین و غیره معلومات را به انجمن مستقل وکلای مدافع ذریعه ایمیل آدرس info@aiba.af شریک و نیز شهرت مکمل خویش را تحریر نمایند تا بعداً حسب ضرورت در جلسات مشترک از ایشان دعوت بعمل آید.

نوت: محرمیت معلومات ارائه شده محفوظ می باشد!

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان