اطلاعیه

فرصت تحصیلی در مقطع ماستری در امریکا

نهاد، دوستان برنامه مشارکت عمومی و خصوصی برای اصلاحات عدلی و قضایی در افغانستان FPJRA)) از اعطای ۳ سیت بورسیه ماستری حقوق برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خبر داده است.

آن عده وکلای مدافع محترم که واجد شرایط که علاقمند تحصیل در خارج از کشور هستند رسانیده می‌شود تا از این فرصت استثنایی استفاده نمایند.

واجدین شرایط می‌توانند اسناد درخواستی را تا تاریخ ۹ December 2019 به ایمیل آدرس info@fpjra.org ارسال نمایند.

سایر شرایط این برنامه را از برگه ای که در ضمیمه وجود دارد دریافت نمائید.

FPJRA scholarship announcement 2020