اطلاعیه

ریاست عمومی کنترول و مراقبت لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور جلوگیری و ریشه کن کردن فساد اداری و بازداشت عاملین آن با نشر شماره تیلفون اختصاصی ۱۸۰ برای مبارزه با فساد اداری از عموم شهروندان خواسته است؛ هر زمانی که با موارد فساد اداری مانند: رشوه سوء استفاده و تجاوز از حدود صلاحیت وظیفوی، تعلل و کارشکنی در ادارات لوی څارنوالی مواجه می‌شوند به شماره ای که در بالا ذکر گردید به تماس شده و یا به ایمیل ago.control@ago.gov.af شکایت خویش را بفرستند.

این اداره همچنان خود را مسوول رسیدگی به‌موقع شکایات وارده شهروندان و مکلف به تعقیب و پیگیری آن دانسته است.

بناً وکلای مدافع محترم میتوانند در صورت مواجه‌شدن با فساد اداری، کارشکنی و یا سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی کارکنان ادارات لوی څارنوالی در مرکز و ولایات به شماره و ایمیل آدرس ذکرشده تماس گرفته درج شکایت نمایند. شهرت اطلاع دهنده افشاء نمیگردد.

با احترام

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان