اطلاعیه

آن‌عده از متقاضیان که آزمون شغل وکالت دفاع را موفقانه سپری نموده و نام‌های شان در فهرست برنده‌گان درج باشد، رسانیده می‌شود که مرحله‌ی ثبت نام برای ستاژ وکالت آغاز شده و الی ۸ اکتوبر مصادف با ۱۶ میزان ۱۳۹۸، ادامه خواهد داشت. از تمام علاقه‌مندان و متقاضیان که در این آزمون کامیاب شده‌ اند، تقاضا می‌گردد که جهت ثبت نام به مدیریت ستاژ وکالت دفاع در انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان مراجعه نمایند. با سپری شدن زمان متذکره، فرایند ثبت نام تکمیل شده و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

 

با احترام

مدیریت ستاژ وکالت