اطلاعیه امتحان ورودی انجمن در ولایات

به اطلاع عموم واجدین شرایط وکالت دفاع رسانیده می شود که قرار است به تاریخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۸ روز دوشنبه، امتحان ورودی وکالت دفاع در دفاتر ساحوی انجمن مستقل وکلای مدافع در ولایات (کندز، بلخ و هرات) برگزار شود. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام الی تاریخ ۲۳ سنبله ۱۳۹۸ به دفاتر ساحوی انجمن در ولایات متذکره مراجعه نمایند.

برای معلومات بیشتر به شماره تماس ذیل به تماس شوید:

کندز:۰۷۴۹۶۶۱۶۶۲

بلخ: ۰۷۹۹۲۲۲۳۰۱

هرات: ۰۷۰۰۰۱۶۷۶۸

با احترام

اداره انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان