ملاقات رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور