ملاقات رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور