ستاژ وکالت

ستاژ وکالت دفاع

مقدمه:

از آنجائیکه وفق صراحت ماده ششم قانون وکلای مدافع افغانستان سپری نمودن دوره معینه ستاژ وکالت دفاع از جمله شرایط اساسی اشتغال به مسلک وکالت دفاع است روی این ملحوظ انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از بدو تاسیس همواره کوشیده است تا معیار های استندرد علمی و مسلکی را جهت ارتقای ظرفیت وکلای مدافع فراهم نموده تا بتواند کادر مجرب و متخصص را در عرصه حقوقی به جامعه تقدیم نماید روی این ملحوظ همیشه سعی بر این بوده است تا این نهاد در سطح منطقه جایگاه ویژه خویش را ابراز نماید بدین اساس از جمله اقدامات عملی این نهاد ایجاد یک مرکز علمی و تخصصی بنام ستاژ وکالت دفاع است که در چوکات انجمن با استفاده از امکانات داخلی برای اولین بار به تاریخ  ۲۴/۴/۱۳۹۶ ه ش مطابق ۲۰۱۷/۰۷/۱۵ م  در سطح مرکز ایجاد گردیده است.

به موجب ماده ششم قانون وکلای مدافع افغانستان یکی از شرایط اشتغال به وکالت دفاع ،سپری نمودن موقفانه دوره معینه ستاژ وکالت دفاع می باشد بناءً لازم است تا هر متقاضی شغل وکالت دفاع، این دوره آموزشی را سپری نماید زیرا این  امر باعث میشود تا از یک جهت پیش شرط اشتغال وکالت دفاع تکمیل گردیده و از جهت دیگر اعضای انجمن بشکل کارا و متخصص به جامعه تقدیم گردند ، از همین جهت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان قبل از تآسیس ستاژ در چوکات انجمن در ابتداء تعدادی از متقاضیان شغل وکالت را به مرکز ملی آموز های حقوقی ( INLCT ) جهت اکمال این دوره تخصصی معرفی نموده و بعدا از مدتی تعدادی را به موسسه اید AID ) ) و حتی تعدادی را به موسسه خدمات حقوقی و مشورتی میوند خاور (MKCSC  ) که تا اکنون هم موجود است معرفی نموده است.

 

هدف:

هدف از تدویر برنامه ستاژ وکالت دفاع تطبیق مفاد ماده ششم قانون وکلای مدافع افغانستان و توانمندی مسلکی و عملی وکلای مدافع و نیز بلند بردن سطح آگاهی حقوقی و علمی آنها جهت تقدیم کادر آگاه و کار فهم در جامعه عدلی و قضائی میباشد.

میعاد :

ستاژ وکالت دفاع در دو سمستر درسی تنظیم گردیده که هر سمستر برای فعلآ مدت ۱۲ هفته یعنی سه ماه کامل علاوه بر ایام امتحان را دربر گرفته و سالانه حد اقل دو دوره از این مقطع مسلکی و تخصصی فارغ میگردند. لازم به ذکر است که میعاد فوق کاملاً نهائی نبوده و قابل تغیر میباشد.

اوقات تدویر صنوف درسی:

غرض سهولت متقاضیان صنوف درسی این نهاد در سه زمان مجزا ( قبل از ظهرساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰، بعد از ظهر۰۱:۰۰ الی ۰۴:۰۰وشام ۰۴:۰۰ الی ۰۷:۰۰ ) تنظیم گردیده و در طول یک هفته فقط سه روز دایر و  روزانه  دو ساعت درسی ۷۵ دقیقه ای  تدریس  می گردد.

شیوه تدریس:

تدریس صنفی شامل دروس نظری و شیوه های آموزش عملی  و کاربردی می باشد که توسط آموزگاران در رشته های مختلف چون ،جزائی، مدنی و تجارتی طور جداگانه آموزش داده می شود مانند تدویر محاکم تمثیلی و نقش فعال ستاژران در جریان محاکمه .

 

حاضری صنفی:

به اساس ماده دهم رهنمود ستاژ وکالت دفاع ، حداقل ۷۵% حضور صنفی در ساعات درسی شرط بوده وکمتر از آن موجب محرومیت از امتحان مضمون مربوطه می گردد زیرا اکثراً تدریس به شیوه عملی و کاربردی صورت گرفته و غیابت در برنامه موجب عقب مانی از برنامه های درسی و عملی میگردد.

فیس:

جهت ارایه بهتر خدمات لازم است هر ستاژر مبلغ معین را (۹۰۰۰ افغانی در هرسمستر) در حساب بانکی این نهاد واریز نماید که هدف از این وجه نقدی، تامین مصارف اداری و پرداخت معاشات آموزگاران می باشد که می بایست طور  پیشپرداخت حداقل در شروع هر سمستر از جانب ستاژران عملی گردد.

پذیریش:

تمام فارغین پوهنځی های حقوق و شرعیات میتوانند در برنامه ستاژ و کالت دفاع بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان ورودی که سالانه دو مرتبه در ماه های سنبله و حوت دایر میگردد اشتراک و بعد از ختم موفقانه ستاژ تصدیق فراغت را بدست آورند.

با احترام

مدیریت ستاژ وکالت دفاع

شماره تماس ______ ۰۷۸۶۹۹۸۴۰۲