اعلامیه ها

اعلامیه مطبوعاتی

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در پیوند به شهادت وکلای مدافع

تاریخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۸

کابل – افغانستان

انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، از یک سال بدینسو در چند رویداد جدا گانه، چهار تن از وکلای مدافع خویش را به نام های ( شعیبه نعیمی، استاد شبیر احمد کامه وال، عبدالواجد جعفری و عبدالقدیر بهارعمر) که در نقاط مختلف کشور به شهادت رسیدند، از دست داد.

شعیبه نعیمی حین اجرای وظیفه و زمانیکه با مؤکل خویش روانه محکمه بود در ولایت لغمان به شهادت رسید. استاد شبیراحمد کامه وال در پی یک سوءقصد در کارته نو کابل شهید شد. عبدالواجد جعفری در کابل توسط افراد نا شناس شهید شد. در تازه ترین مورد عبدالقدیر بهار عمر وکیل مدافع در ولایت ننگرهار در پی حملات نظامی نیروهای دولتی (قطعه ۰۲ امنیت ملی) جان سپرد.

قتل های زنجیره ای وکلای مدافع مایه نگرانی انجمن مستقل وکلای مدافع گردیده است.

از آنجایی که حکومت مکلف به تامین امنیت شهروندان می باشد. ما از نهاد های کشفی و امنیتی کشور میخواهیم تا این قضایا را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملان آنرا شناسایی و به دادگاه بسپارند.

عدم پیگیری پرونده های قتل وکلای مدافع سبب خواهد شد تا عاملان آن تشجیع گردیده و دست از تکرار همچو اعمال برندارند و نیز وکلای مدافع احساس مصئونیت ننمایند.