parlimant

پیام ریس عمومی انجمن وکلای مدافع افغانستان

17/01/13

بسیار خوشحال هستم که امروز موفق شدیم صفحۀ انترنتی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را با چهره تازه، ظرفیت بیشتر و محتویات جدید باز گشایی نموده تا فعالیت های انجمن را از این مجرا منعکس نماییم. طوریکه به همه معلوم و هویدا است در افغانستان وکالت دفاع سابقه 52 ساله دارد چنانچه در سال 1336 وزارت عدلیه وقت تعلیمات نامۀ وکالت دعوی را تسوید که در تاریخ 21 ثور نشر گردید. به تعقیب آن در سال 1343 قانون امور تنظیم مدافعین به میان آمد و بعد از آن همین قانون با تبدیل کلمه دولت به امارت و تزئید و تنقیص بعضی جملات به عین نام (قانون تنظیم امور وکلای مدافع) نشر شد. بعداً در سال 1386 ذریعه فرمان 111مورخ 4/9/1387 حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان قانون وکلای مدافع در پنج فصل و 44 ماده توشیح گردید و وزارت محترم عدلیه مؤظف شد تا در خلال سه ماه بعد از انفاذ قانون تدابیر لازم را به منظور ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع اتخاذ نماید. برای نخستین بار، مجمع عمومی انجمن به تاریخ 6 اسد 1387 توسط وکلای مدافع سرتاسر کشور در هوتل انترکانتیننتل دایر و در دو روز اول اساسنامه انجمن تصویب، در دو روز دوم اعضای شورای رهبری هیئت اجرائیه و هیئت نظارت به شکل آزاد، سری و مستفیم انتخاب گردیدند و انجمن منحیث یک نهاد مستقل، غیر سیاسی و غیر حکومتی شروع به فعالیت نمود. حقوق دانان محترم آگاه اند، تاریخچه وکالت دفاع در ادوار مختلف تاریخ بشری از اهمیت خاص خود برخوردار بوده چنانچه در عصر فرعونیها، اغرقیها، عصر اسلامی، عصر عثمانیها همچنان تطور تقنین در فرانسه، موضوع وکالت از نظر فقه اسلامی وجود داشته که به اشکال مختلف فعالیت‌های خویش را انجام میدادند. اما اگر وکالت دفاع را ازنظر دین اسلام نظر اندازی دقیق نمائیم به وضوح فهمیده می‌شود که موضوع دفاع با خلقت آدم علیه السلام و بی بی حوا همزمان به وجود آمد. زیرا انسان از روز خلقت دارای غریزه خودپسندی است و همین غریزه است که موضوع دفاع از نفس و از غیر را باعث میگردد و از این گذشته غریزه حُب بقا در ذات خود موضوع دفاع گفته میشود. انسان اول خود مدافع خود بود. در عصر اول اسلام وظیفه مدافع عبارت از دفاع از حقوق مؤکل بود که مجتهدین از اجتهاد خود مطابق اصولی که داشتند دفاع می‌نمودند. فقهای اسلامی وکالت را صفت از صفات خداوندی دانسته اند (حسبنا الله و نعم الوکیل) و وکیل به معنی حافظ است و وکیل را از جهت وکیل می‌گویند که مؤکل امر و تصرف خود را به وی تفویض میکند و وکالت به معنی تفویض است. چون بعضاً مردم استطاعت ندارند که تصرفات شرعیه خود را به وجه احسن انجام دهند. از این ناحیه احساس کمی وکاستی را می‌نمایند و بخاطربرآورده ساختن احتیاج ضرورت دارند که وکیل بگیرند. طوریکه واضح است انسانها در برابر قضاء، در مورد بیان و ادای کلام متفاوت می‌باشند و بعضی در اقامه براهین و دلایل نسبت به دیگری قویتر میباشد در حالیکه در بین متخاصمین تحقق مساوات ضروری و لازمی دانسته میشود. بناً لازم است تا برای ناتوان و عاجز وکیل انتخاب گردد تا در ارائه دلایل معادل خصم خود باشد. بناً وکالت از دیدگاه اسلام و قوانین ملی و بین المللی از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و وکیل مدافع، مدافع حفظ منافع مؤکل خود می‌باشد و این وظیفه باید مظهر فکر، ترقی و احساسات لطیف پنداشته شود و مراجع اصلی عدل و دادخواهی قبول گردد. مدافع باید نمونه جرئت، فداکاری حدت ذهن، سرعت انتقال باشد و نباید کدام مانع را در راه خود قبول کند. انجمن مستقل وکلای مدافع نیز برای حمایت از حاکمیت قانون و عدالت اسلامی درافغانستان فعالیت نموده و به این عقیده است که حقوق اتباع افغان را حفظ، صدای شان را شنیده و توسط وکلای مدافع ورزیده و متعهد با رعایت اخلاق مسلکی بدون مداخله و هر نوع تبعیض طور مستقلانه از حقوق شان دفاع نمایند. بهبود و دسترسی به محاکم عادلانه، جلب اعتماد مردم، بهبود همکاری و جذب وکلای مدافع نسل جدید، ایجاد روابط حسنه و نیک با سایر نهاد ها خصوصاً ادارات محترم عدلی و قضائی، مبارزه با هر نوع فساد اداری، بدبختی و فقر، جهل، نا برابری و عدم مساوات اجتماعی، از مکلفیت های انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می‌باشد. با احترام روح الله قاریزاد

پیام انجمن مستقل وکـــلای مدافع افغانستان به مناسبت "8"مارچ روزجهانی زن

17/01/13

انجمن مستقل وکـــلای مدافع افغانستان هشتم مارچ روز جهانی زن را به نمایندگی تمام وکلای مدافع کشور به زنان مظلوم و رنج کشیده افغانستان تبریک می گوید. زن در ادوار گذشته تاریخ تا کنون، جز در نظامهای الهی و آسمانی از حقوق بشری خود محروم بوده و مصیبت‌ها و جفاهای بسیاری را تحمل میکند. در حالیکه زن به تعبیر قرآنکریم یکی از دو جزء لاینفک جامعه بشری به‌حساب می‌آید: (هن لباس لکم و انتم لباس لهن) ترجمه: زن و مرد پوشش یکدیگر اند. این‌جاست که دیده می‌شود، هرگاه یکی از اجزای جامعه بشری دچار نقصان و آسیب شود، چقدر برای بنیاد آن خطرناک و مخرب خواهد بود. انجمن به عنوان یکی از نهادهای حقوقی فعال و مسئول در سطح کشور، همواره تلاش کرده تا با ارائه راهکارها، برنامه های آموزشی، سیمینارها، کنفرانس‌ها و تربیه وکلای مدافع زن مفید واقع شود. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امید می‌برد که پس از این با تحکیم حاکمیت قانون در سراسر کشور شاهد روزی باشد، که حقوق هیچ زنی نقض نه شود و زنان افغانستان به تمام حقوق انسانی و اسلامی شان در پرتو ارشادات اسلامی و قوانین نافده کشور دست پیدا کنند.

فعالیت های تازه

نماینده انجمن در کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و ق

کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران که متشکل از معینان، رئیسان و نمایندگان باصلاحیت ادارات مختلف عدلی، قضایی، امنیتی و نهاد های ارائه کننده خدمات حقوقی و روان درمانی است به تاریخ 24 ثور 1396 تحت ریاست محترم نورحبیب جلال در تالار وزارت عدلیه تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به نمایندگی از انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان محب الرحمن رحمانی اشتراک نموده بود افزود: "کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران عالیترین نهاد پالیسی ساز در این عرصه بوده و گزارشات و آمار و ارقام دقیق جرایم فوق الذکر از مجرای همین کمیسیون اعتبار دارد". به همین اساس گزارش سالانه نهاد های ذیدخل که از جانب سکریت کمیسون توحید گردیده بود نیز به جلسه پیشکش شد تا بعد از درج نظریات و اصلاحات به مقام ریاست جمهوری ارائه گردد که از جانب اعضای کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان طی سال گذشته 29 قضیه قاچاق، 240 قضیه اختطاف، هفت مقاله علمی و دو پیام راجع به مبارزه با پدیده منفور قاچاق و اختظاف از طریق نشرات این اداره به نشر رسیده است. قابل ذکر است که از بدو تاسیس این کمیسیون تا حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یکی از اعضای دایماً فعال به ارائه خدمات پرداخته است که اخیراً طی مکتوبی از کارکردهای نماینده انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از جانب مقام وزارت عدلیه (رئیس کمیسیون عالی) تقدیر صورت گرفته است.

17/01/13

سمینار 4 روزه پیرامون اصول محاکمات جزایی در تالار انجمن

این سمینار که به تاریخ 1/ جوزای / 1396 آغاز و به مدت 4 روز ادامه داشت وحدوداً 40 تن از وکلای مدافع این ولایت اشتراک داشتند. ابتدای برنامه با تلاوتی چند از کلام الله مجید اغاز و سپس احمدشاه " عرب زاده " مسئول انجمن مستقل وکلای مدافع کندز ضمن عرض خوش امدید به وکلای مدافع در این سمینار در مورد اینکه یک جامعه زمانی مترقی و پیشرفت مینماید که در آن نظم وامن عمومی وجود داشته باشد که بدون موجودیت نظم وامن عامه هیچگاه جامعه مترقی و پیشرفت کرده نمیتواند و افراد جامعه بطرف سعادت و کامیابی زندگی رسیده نمی توانند .صحبت نمود. در ادامه اقای " عرب زاده " افزود که یکی از دو بخش قواعد حقوق جزاء در مورد قواعد شکلی حقوق جزاء میباشد که روش و راهکارهای رسیدگی به جرائم و جزاها راتحت بحث و بررسی خود قرار میدهد صحبت جامع نمودند. و هدف از برگزاری همچو سمینارها را به خاطر ارتقای سطح دانش حقوقی و مسلکی وکلای مدافع خصوصا آنعده از وکلای مدافع که جدیدا به عضویت این انجمن پیوسته اند یادآوری نمودند واز توجه دفتر مرکزی انجمن نسبت به برگزاری همچو برنامه ها تشکری نمودند. سپس محمد نبی " عدالتیار" آموزگار حقوقی سمینار 4 روزه اصول محاکمات جزایی را به صورت کارعملی و کار گروپی و رضایمتندی وکلای مدافع به اتمام رسانید. در اخیر وکلای مدافع از توجه مسئولین دفترمرکزی و مسئول انجمن وکلای مدافع کندز به خاطر برگزاری همچو سمینارها که باعث افزایش معلومات مسلکی و حقوقی شان میشود تشکری نمودند و خواستار برگزاری همچو سمینارها بخاطر ارتقای دانش حقوقی شان شدند. سمینار 4 روزه برای وکلای مدافع کندز با دادن تصدیق نامه ها به پایان رسید.

17/01/13

آزمون وکالت دفاع از متقاضیان شغل وکالت دفاع در کابل اخ

به تاریخ اول جوزا 1396 در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امتحان ورودی وکالت دفاع از 291 تن متقاضی اناث و ذکور اخذ گردید. در آغاز برگزاری این آزمون محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هیئت مؤظف کمیته تعلیمات انجمن و اشتراک کنندگان را خیر مقدم گفته و خواهان موفقیت اشتراک کنندگان در این آزمون گردید. رئیس عمومی انجمن، قبل از برگزاری امتحان ورودی وکالت دفاع خطاب به اشتراک کننده ها گفت: " همه میدانید که یکی از مکلفیت های وکلای مدافع سپری نمودن امتحان وکالت دفاع است که با سپری نمودن امتحان، کار وکالت دفاع آغاز میگردد که با انجام فعالیت های عملی و تجارب کسب شده، بیشتر خواهید آموخت." آقای قاریزاده از راه اندازی کورس ستاژ وکالت دفاع نیز خبر داد. او گفت:" کسانی که این امتحان را موفقانه سپری می نمایند میتوانند پس از اخذ جواز کورس ستاژ را نیز سپری نمایند اما؛ کسانیکه در این امتحان موفق نمیشوند نیز میتوانند که با سپری نمودن کورس ستاژ وکالت دفاع و سپری نمودن امتحان، مستحق گرفتن جواز می شوند." همچنان آقای قاریزاده در مورد چگونگی اخذ امتحان و قواعد آن به اشتراک کننده ها معلومات ارائه نموده گفت:" همۀ شما به چگونگی امتحان آشنایی لازم دارید اما روی همرفته ما بخاطر رهنمایی بهتر شما ورقه چگونگی امتحان را با پارچه افزوده ایم تا با مطالعه آن مشکلات شما در این زمینه حل شده باشد." آقای قاریزاده گفت:" در صورت بروز مشکل و پرسشی از جانب شما، کمیته تعلیمات انجمن حضور دارند تا شما را یاری و پرسش شما را در مورد امتحان پاسخ دهند." محب الرحمن رحمانی یکی از اعضای کمیته تعلیمات انجمن در صحبت با بخش نشرات انجمن در مورد نقش کمیته تعلیمات انجمن در این امتحان گفت:" رقم بلند اشتراک کننده ها در امتحان اخذ جواز وکالت نشان میدهد که جوانان علاقمندی بیشتر به این شغل دارند. او گفت در جریان امتحان اعضای کمیته تعلیمات انجمن اشتراک نموده و تلاش می نمایند امتحان در یک فضای خوب برگزار گردد و در صورت نیاز به مشکلات اشتراک کننده های این امتحان رسیدگی نمایند." آقای رحمانی گفت:" نمره دهی به اساس میکانیزم های در نظر گرفته شده توسط کمیته تعلیمات که به پرسش های چهار جوابه با اساس کلید سوالات و به پرسش های تشریحی نیز به اساس کلید تشریحی نمره دهی صورت میگیرد. او گفت کمیته مؤظف تعلیمات پس از دریافت پارچه ها که به صورت (کتنگ) شماره گزارش شده است اقدام به نمره دهی پارچه ها نموده و تلاش می ورزدند با دقت زیاد به آن رسیدگی نمایند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، همه ساله، چهار بار امتحان ورودی وکالت دفاع را در مرکز و ولایات کشور راه اندازی و از علاقمندان متقاضی اخذ جواز وکالت امتحان اخذ و پس بررسی نتایج اشتراک کننده ها و طی مراحل اسناد آنها، به آنها جواز وکالت دفاع را توزیع می نماید. این اداره تلاش می نماید تا با شفافیت کامل از متقاضیان امتحان اخذ و در توزیع به موقع جواز برایشان عمل نماید.

17/01/13

آزمون وکالت دفاع از متقاضیان شغل وکالت دفاع در کابل اخذ

به تاریخ اول جوزا 1396 در دفتر مرکزی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان امتحان ورودی وکالت دفاع از 291 تن متقاضی اناث و ذکور اخذ گردید. در آغاز برگزاری این آزمون محترم روح الله قاریزاده رئیس عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان هیئت مؤظف کمیته تعلیمات انجمن و اشتراک کنندگان را خیر مقدم گفته و خواهان موفقیت اشتراک کنندگان در این آزمون گردید. رئیس عمومی انجمن، قبل از برگزاری امتحان ورودی وکالت دفاع خطاب به اشتراک کننده ها گفت: " همه میدانید که یکی از مکلفیت های وکلای مدافع سپری نمودن امتحان وکالت دفاع است که با سپری نمودن امتحان، کار وکالت دفاع آغاز میگردد که با انجام فعالیت های عملی و تجارب کسب شده، بیشتر خواهید آموخت." آقای قاریزاده از راه اندازی کورس ستاژ وکالت دفاع نیز خبر داد. او گفت:" کسانی که این امتحان را موفقانه سپری می نمایند میتوانند پس از اخذ جواز کورس ستاژ را نیز سپری نمایند اما؛ کسانیکه در این امتحان موفق نمیشوند نیز میتوانند که با سپری نمودن کورس ستاژ وکالت دفاع و سپری نمودن امتحان، مستحق گرفتن جواز می شوند." همچنان آقای قاریزاده در مورد چگونگی اخذ امتحان و قواعد آن به اشتراک کننده ها معلومات ارائه نموده گفت:" همۀ شما به چگونگی امتحان آشنایی لازم دارید اما روی همرفته ما بخاطر رهنمایی بهتر شما ورقه چگونگی امتحان را با پارچه افزوده ایم تا با مطالعه آن مشکلات شما در این زمینه حل شده باشد." آقای قاریزاده گفت:" در صورت بروز مشکل و پرسشی از جانب شما، کمیته تعلیمات انجمن حضور دارند تا شما را یاری و پرسش شما را در مورد امتحان پاسخ دهند." محب الرحمن رحمانی یکی از اعضای کمیته تعلیمات انجمن در صحبت با بخش نشرات انجمن در مورد نقش کمیته تعلیمات انجمن در این امتحان گفت:" رقم بلند اشتراک کننده ها در امتحان اخذ جواز وکالت نشان میدهد که جوانان علاقمندی بیشتر به این شغل دارند. او گفت در جریان امتحان اعضای کمیته تعلیمات انجمن اشتراک نموده و تلاش می نمایند امتحان در یک فضای خوب برگزار گردد و در صورت نیاز به مشکلات اشتراک کننده های این امتحان رسیدگی نمایند." آقای رحمانی گفت:" نمره دهی به اساس میکانیزم های در نظر گرفته شده توسط کمیته تعلیمات که به پرسش های چهار جوابه با اساس کلید سوالات و به پرسش های تشریحی نیز به اساس کلید تشریحی نمره دهی صورت میگیرد. او گفت کمیته مؤظف تعلیمات پس از دریافت پارچه ها که به صورت (کتنگ) شماره گزارش شده است اقدام به نمره دهی پارچه ها نموده و تلاش می ورزدند با دقت زیاد به آن رسیدگی نمایند. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، همه ساله، چهار بار امتحان ورودی وکالت دفاع را در مرکز و ولایات کشور راه اندازی و از علاقمندان متقاضی اخذ جواز وکالت امتحان اخذ و پس بررسی نتایج اشتراک کننده ها و طی مراحل اسناد آنها، به آنها جواز وکالت دفاع را توزیع می نماید. این اداره تلاش می نماید تا با شفافیت کامل از متقاضیان امتحان اخذ و در توزیع به موقع جواز برایشان عمل نماید.

17/01/13

parlimant